Analizy biznesowe

29 czerwca 2016

Głównym celem stawianym sobie przez nas podczas wykonywania prac analitycznych jest:

  • Przygotowanie organizacji do procesu wdrożenia systemów IT od strony procedur
  • Wsparcie procesów wprowadzania standaryzacji zgodnie z wymaganiami ustawy o finansach publicznych

Dodatkowo, bazując na wynikach prac analitycznych wpieramy raportowanie i kontroling w obszarach:

  • optymalizacja kosztów w firmie
  • sporządzanie raportów zarządczych zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów
  • analiza wskaźników finansowych i ich trendów
  • sporządzanie prognoz i planów finansowych pomoc przy sporządzaniu budżetów
  • bieżące konsultacje i doradztwo doświadczonego specjalisty w formie bezpośrednich spotkań i telekonferencji
  • współpraca z audytem zewnętrznym

Opracowywanie Procedur Finansowych m.in.:

  • procedury obiegu dokumentów finansowych
  • instrukcje kosztowe
  • procedury dotyczące budżetowania
  • procedury monitorowania należności
  • procedury rozliczania czasu pracy pracowników

Stosowany przez nas software